Föreningens vapen

shf_7a_400

Sköld: I guld tre blå sköldar ställda två över en, vardera belagd med en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blå häroldsstav

Föreningens vapen antogs i samband med föreningens 25-årsjubileum 2001. Själva vapenskölden var ett förslag från Davor Zovko medan hjälmprydnaden tillkom efter en idé av Magnus Bäckmark.

2007 blev vapnet det första vapnet som registrerades i Svenskt Vapenregister. Vapnet är alltså registrerat som SV-1.

 

Bild: Magnus Bäckmark
Text: Martin Svensson