Vår historia och vårt vapen

Foto från 10/9 1976. Denna dag bildades SHf. Från vänster till höger. Ingvar Torefalk kassör, Ebbe R:son Mark ordförande, Carl-Axel Rydholm sekreterare och Carl-Axel Flach. Vid bilden står det: Vid ett möte Göteborg var jag med och bildade SVENSKA HERADISKA FÖRENINGEN
Foto från 10/9 1976. Denna dag bildades SHf. Från vänster till höger. Ingvar Torefalk kassör, Ebbe R:son Mark ordförande, Carl-Axel Rydholm sekreterare och Carl-Axel Flach. Vid bilden står det: Vid ett möte Göteborg var jag med och bildade SVENSKA HERADISKA FÖRENINGEN
Foto från 10/9 1976. Denna dag bildades SHf. Från vänster till höger. Ingvar Torefalk kassör, Ebbe R:son Mark ordförande, Carl-Axel Rydholm sekreterare och Carl-Axel Flach. Vid bilden står det: Vid ett möte Göteborg var jag med och bildade SVENSKA HERADISKA FÖRENINGEN

Svenska Heraldiska Föreningen bildades den 10 september 1976 av fyra män. Idag har föreningen drygt 450 medlemmar från hela Sverige och Norden.

1976 bildades Svenska Heraldiska Föreningen (SHF) genom en utbrytning ut Västra Sveriges Heraldiska Sällskap (VSHS). Orsaken var att delar av VSHS ville bestå som en lokalavdelning till det nordiska Heraldiska Sällskapet medan andra ville bli en riksomfattande svensk heraldisk förening.

I år – 2016 – firar vi 40-årsjubileum och har fler medlemmar än någonsin. Vårt mål i år är att för första gången ta oss över 500-strecket. Vi är nära.