Vår historia och vårt vapen

Foto från 10/9 1976. Denna dag bildades SHf. Från vänster till höger. Ingvar Torefalk kassör, Ebbe R:son Mark ordförande, Carl-Axel Rydholm sekreterare och Carl-Axel Flach. Vid bilden står det: Vid ett möte Göteborg var jag med och bildade SVENSKA HERADISKA FÖRENINGEN
Foto från 10/9 1976. Denna dag bildades SHf. Från vänster till höger. Ingvar Torefalk kassör, Ebbe R:son Mark ordförande, Carl-Axel Rydholm sekreterare och Carl-Axel Flach. Vid bilden står det: Vid ett möte Göteborg var jag med och bildade SVENSKA HERADISKA FÖRENINGEN
styrelsen 1976

Svenska Heraldiska Föreningen bildades den 10 september 1976 av fyra män. Idag har föreningen över 500 medlemmar.

1976 bildades Svenska Heraldiska Föreningen (SHF) genom en utbrytning ut Västra Sveriges Heraldiska Sällskap (VSHS). Orsaken var att delar av VSHS ville bestå som en lokalavdelning till det nordiska Heraldiska Sällskapet medan andra ville bli en riksomfattande svensk heraldisk förening.

2016 – vårt 40-årsjubileum – var året då vi för första gången klev över 500 medlemmar och vi fortsätter att växa.