Styrelse och revisorer

heraldik_styrelse_2016

På bilden syns: övre raden: Stefan Bede, Marko Arosilta, Jesper Wasling och Sami Nahas.
På nedre raden syns: Lennart Wasling, Henric Åsklund, Kim Dohm-Hansen, Claus Berntsen och Pontus Rosenqvist. Foto: Johan Krafve.

Styrelsen

Henric Åsklund

Ordförande

Henric Åsklund
Ekoxevägen 9
247 35 Södra Sandby
henric@heraldik.se
Invald 1998

Claus K Berntse

Claus K Berntsen

Vice ordförande

Claus K Berntsen
Klövervägen 3B
227 38 Lund
claus@heraldik.se
Invald 200x

Sami Nahas

Sami Nahas

Sekreterare

Sami Nahas
Rådjursstigen 32
170 76 Solna
sami@heraldik.se
Invald 2015

Lennart Wasling

Lennart Wasling

Kassör

Lennart Wasling
Björkängsgatan 10
504 57 Borås
lennart@heraldik.se
Invald 2008

Jesper Wasling

Jesper Wasling

Redaktör

Jesper Wasling
Kullagatan 3
504 58 Borås
jesper@heraldik.se
Invald 1993

Marko Arosilta

Ledamot

Marko Arosilta
Hackspettsgatan 26
412 70 Göteborg
marko@heraldik.se
Invald 20xx

Stefan Bede

Stefan Bede

Ledamot

Stefan Bede

Östra Skansgatan 32
413 02 Göteborg
bede@heraldik.se
Invald 1993

Martin Trägen

Martin Trägen

Ledamot

Martin Trägen
Vårvädersvägen 6A
222 27 Lund
tragen@heraldik.se
Invald 20xx

Pontus Rosenqvist

Pontus Rosenqvist

Suppleant

Pontus Rosenqvist
Gunnars väg 8
438 95 Hällingsjö
rosenqvist@heraldik.se
Invald 2015

Kim Dohn-Hansen

Kim Dohm-Hansen

Suppleant

Kim Dohm-Hansen
Sundholmsgatan 27
216 43 Limhamn
kim@heraldik.se
Invald 2015

 

Revisorer

 

Ingemar Apelstig

Ingemar Apelstig

Ordinarie

Ingemar Apelstig
Nysätersvägen 101
461 55 Trollhättan
tel: 0520-709 94

Ordinarie

Kenneth Wulcan
Tengene Högeberget 1
467 91 Grästorp
tel: 0514-242 21

Martin Sunnqvist

Martin Sunnqvist

Suppleant

Martin Sunnqvist
Hantverkargatan 9D
261 51 Landskrona
tel: 0418-104 86

 

Valberedning

 

Martin Sunnqvist

Martin Sunnqvist

Sammankallande

Martin Sunnqvist
Hantverkargatan 9D
261 51 Landskrona
martin@heraldik.se

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

Ledamot

Marcus Karlsson
Gillbostråket 17
192 68 Sollentuna
marcus@heraldik.se