Statuter för medaljen

Stadfästa vid Svenska Heraldiska Föreningens styrelsemöte i Göteborg den 10 juni 2002.

§ 1  Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj instiftades den 10 juni 2002.
På medaljens framsida avbildas Svenska Heraldiska Föreningens vapen omgivet av en lagerkrans.
Baksidan har texten: ”För förtjänstfulla insatser”.
Medaljen i guld är avsedd att bäras i ett 35 mm brett blått band belagt med tre gula ränder.

 

§ 2  Medaljen kan utdelas till person eller organisation, som gjort stora insatser för heraldiken i Sverige.
Mottagaren kan vara någon föreningsaktiv, en heraldisk konstnär eller en person som spritt sitt kunnande om den teoretiska heraldiken.

 

§ 3  Medaljen bärs som ett hederstecken på samma sätt som andra utmärkelser. Tillsammans med andra hederstecken bärs medaljen i den ordning valör och/eller instiftningsåret anger.

 

§ 4  Envar, inom eller utom Svenska Heraldiska Föreningen, äger rätt att föreslå mottagare, svensk eller utländsk.
Medaljansökningarna behandlas av Svenska Heraldiska Föreningens styrelse som också beviljar medaljen.

 

§ 5  Ett diplom beviljas tillsammans med medaljen.

 

§ 6  Förslagsgivare skall framställa de förtjänster som anses berättiga medaljen.

 

§7  Medaljen skall också utdelas till den som av föreningen kallats till hedersmedlem.

 

 

Medaljen skapades 2002 av Fredrik Falkenback på uppdrag av Svenska Heraldiska Föreningens styrelse. Medaljerna är inte numrerade.

 

För information om våra rutiner kring medaljen, klicka här: Rutiner för förtjänstmedaljen