Debatt_andersson_1

Exempel på ett anvapen enligt Andersson

Exempel på ett anvapen (jfr 28 §), anbringat på flaggduk, med åtta sköldemärken för agnatiska släkter representerande anorna i tredje generationen. Fält från stången, övre raden: Andersson-Tigerhov (f), Hjelm-Wahlsten (ff m), Jehander-Wennberg (m) och Jehander-Wennberg (mf m); nedre raden: Råsberg (fm), Gustafsson-Hagström (fm m), Quarn (mm) och Boll-Kula (mm m). I det här fallet syns även ett hjärtsköldemärke, eftersom bäraren (Per Andersson) också för ett personligt vapen (SVR 322/84).