S:t Olof eller S:t Erik

S:t Olof eller S:t Erik?

Vem avbildas i Stockholms vapen

 På den senaste tiden har frågan om kungahuvudet i Stockholms vapen avbildar en Sankt Erik eller en Sankt Olof varit uppe i pressen.

Diskussionen gäller om den helgonstaty i Roslags-Bro kyrka i Roslagen, som konstnären Yngve Berg använt som inspiration när han nyskapade Stockholms vapen 1923, är en avbildning av Sankt Olof eller Sankt Erik. En nyfunnen arm, som tycks greppa en yxa och möjligen tillhört träskulpturen, tyder på Sankt Olof. En yxa är nämligen Sankt Olofs helgonattribiut.

Tomas Larsson raljerar i Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift ”Bygd och Natur” (nr 3:96) över fenomenet Erik eller Olof i en artikel med rubriken ”St. Elof i Roslags-Bro eller Lik Erik kanske Olik Olof”.

Ingen vet hur Sankt Erik såg ut, och ingen får någonsin veta det. Vilket helgon som skulpturen i Roslags-Bro var tänkt att avbilda har ingen heraldisk betydelse. För heraldiken gäller endast vapenbeskrivningen: ”I blått fält ett krönt S:t Erikshuvud av guld.” Det är väl troligt att Yngve Berg ville skapa en ung medeltida kung med sin vapenbild. Eftersom Kungl. Maj:t gillat bilden, får vi väl acceptera att det är så här ett S:t Erikshuvud skall se ut.

Carl-Axel Rydholm

Mars 1998