Gör en vapensköld

Visst får du ha ett släktvapen

Det finns ingen som helst begränsning i rätten att ta sig ett eget släktvapen och sköld. Alla personer eller släkter har rätt att ta sig ett heraldiskt vapen. Ja, till och med företag och organisationer kan ha ett heraldiskt vapen. Här berättar vi hur du gör, vad du ska tänka på och vem som kan hjälpa dig. 

Visst är det så att alla adelsfamiljer har ett släktvapen, men visste du att det första icke-adliga vapnet i Sverige är känt från 13010-talet och att mängder av de vapen du sett på husfasader och i kyrkor tillhör personer som inte är adliga. En vapensköld säger därför inget annat än att ägaren tillhör en familj som fått sig förlänat eller själv har tagit sig ett vapen. Familjen kan vara adlig eller borgerlig. Det enda som skiljer är några rangtecken och vilken hjälm du får använda.

En sluten hjälm för ofrälse, borgerliga, släkter.
Bild: Magnus Bäckmark

En öppen hjälm för adliga släkter.
Bild: Magnus Bäckmark

Detta är en borgerlig släkt

I den moderna heraldiken talas det om adliga och borgerliga (ofrälse) vapen. Med borgerlig menas att familjen inte är adlig. Det har inget med stadens borgare att göra. Uttrycket började användas av Arvid Berghman under tidigt 1900-tal eftersom begreppen ofrälse och icke-adlig var negativa begrepp. Ett tillstånd bör ju inte beskrivas med vad det inte är. Det hade i och för sig gått lika bra att säga arbetarsläkt eller bondesläkt, eller rent av tjänstemannasläkt, men det blev borgerlig släkt.Inspirationen kommer från tyskan där begreppet blev vanligt under 1800-talets andra hälft.

Vad ska du ha sitt vapen till?

Den tid då vapen målades på sköldar och baner är sedan länge förbi. Idag är användningen betydligt mer fredlig. Det vanligaste området för vapen numera är inom exlibriskonsten. Eftersom exlibris i sig är till för att markera ägandeskapet av en bok passar det förträffligt med en vapenbilden i densamma. När man gör ditt eget släktvapen och sköld kan det vara svårt att veta vad man kan använda det till.

Vapnet kan även graveras på föremål i stället för namn eller monogram eller tryckas på visitkortet. Den mest etablerade användningen av heraldiska vapen är nog ännu sigill och dess modernare motsvarighet, stämpeln. Mer ovanligt är det att låta sy en flagg med det personliga vapnet men det förekommer trots allt.

Under medeltiden fram till 1700-talet målades vapen ofta på väggar, skulpterades i trä eller höggs ut i sten som dekoration. Detta bruk är idag sällsynt, till stor del beroende på den kostnad en sådan utsmyckning oftast medför. Men inte desto mindre är det ett bra sätt att pryda hemmet.