Meddelande från styrelsen

Uppdaterad 2020-06-01

Kära medlemmar,

Årsmötet har som tidigare meddelats uppskjutits på grund av Covid-19-pandemin och kommer att hållas i Göteborg när situationen tillåter och det hoppas vi blir någon gång under hösten 2020.
Vårt mål är att kunna samlas på plats men också göra det möjligt att deltaga digitalt. Vi ska ärligt erkänna att vi inte riktigt vet hur vi ska ordna det, utan det arbetar vi med nu. Kallelse till årsmötet kommer i septembernumret av Vapenbilden och kommer även att annonseras här på hemsidan och på Facebook.

Styrelsen är väl medveten om att föreningens stadgar säger att ”Ordinarie föreningsstämma hålles varje år senast den 31:e mars.” och att vi nu inte kan uppfylla detta krav. Vi hoppas att det är acceptabelt att den innevarande styrelsen sitter kvar tills vidare och efter bästa förmåga driver föreningen som vanligt.

För transparensens skull kommer vi lägga lite extra tid på föreningsstämman, när den väl kan genomföras, att redovisa inte bara förra årets verksamhet utan även vad vi gjort under denna extraordinära övertid.

Till dess, besök gärna Heraldik.se eller vår Facebooksida och ta del av det videomaterial som finns på vår YouTube-kanal, liksom länkarna till digitaliserad heraldisk litteratur och andra resurser.

Ta hand om er!

Styrelsen

Du gillar kanske också...