Alexandersson, Anders

Sköld: Delad av en mansardskura i ett fält delat av en grantoppsskura i blått och guld, och ett blått fält vari ett vagnshjul av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uggla av guld.
Registrering: SV-322
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...