Andreasson, Näs Wilhelm

Sköld: I blått två framkommande motvända bockhuvuden av silver med beväring av guld och mötande varandra.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En upprest bäver av guld med blå beväring, hållande i höger framtass ett svärd av silver med blått fäste.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...