Andreasson, Näs Wilhelm

Sköld: I blått två från var sida framkommande, motvända och mötande bockhuvuden av silver med beväring av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En upprest bäver av guld med blå beväring, hållande i höger framtass ett svärd av silver med blått fäste.
Registrering: SV-700
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...