Ariander, Örjan

Sköld: I blått en fläkt drake av silver med ögon, beväring och vingmembran av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Mellan två femuddiga stjärnor av silver en bepansrad hand av silver, hållande ett guldmynt.
Registrering: SV-657
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...