Bede, Kajsa

Sköld: Kluven: 1. I svart en stormstege, ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt av guld (Bede), 2. Tre gånger delad och två gånger kluven i svart och silver och däröver en av bågsnitt bildad röd bjälke (Boberg).
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta horn.
Registrering: SV-367 (Bede)
Teckning: Carl Anders Breitholtz

Du gillar kanske också...