Berglund Svensson, Robin

Sköld: I guld en grip hållande i höger framfot en fana och i vänster framfot ett störtat brutet svärd, allt rött och omgivet av fyra gröna ekblad.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två röda vingar.
Registrering: SV-442
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...