Björk, Holger

Sköld: Två gånger ginstyckad i silver, grönt och guld, allt överlagt med en genombruten fyrkant, i vart och ett av hörnen kopplad med en rätvinklig likbent triangel, den sålunda bildade figuren grön i silver- och guldfälten samt av guld i det gröna fältet, samt åtföljd nedan av ett grönt björklöv.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av silver hållande ett spjut av silver med spets av guld.
Registrering: SV-714
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...