Björk, Holger

Sköld: Medelst en grön ginbalk ginstyckad i silver och guld, allt överlagt med en genombruten fyrkant med en rätvinklig likbent genombruten och kopplad triangel i vart och ett av hörnen, den sålunda bildade figuren grön i silver- och guldfälten samt av guld i ginbalken samt åtföljd nedan av ett grönt björklöv.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av silver hållande ett spjut av silver med spets av guld.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...