Boberg, Jill

Sköld: Tre gånger delad och två gånger kluven i svart och silver och däröver en av bågsnitt bildad röd bjälke.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande blå örn hållande en kantarell av guld.
Teckning: Carl Anders Breitholtz

Du gillar kanske också...