Caringi, Giovanni

Sköld: I blått ett gudslamm av silver med gloria och korsstav av guld, åtföljt av en ginstam av guld vari en öppen blå krona.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppflygande duva av silver med beväring och gloria av guld.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...