Corswant Naumburg, Inga von

Sköld: Kvadrerad: Fält 1 & 4: I blått fält en röd kvadrat med bård av guld, belagd med en vit safir, i de båda övre hörnen och vid underkantens mitt åtföljd av ett grönt treklöverblad, Fält 2 & 3: I fält av silver en upprest, röd grip med beväring av guld.
Hjälmtäcke: Dexter rött fodrat med silver och sinister blått med foder av guld.
Hjälmprydnad: Dexter hjälmprydnad: En uppstigande sinistervänd, röd grip med beväring av guld.
Sinister hjälmprydnad: Två uppskjutande vesselhorn av guld och mellan dem tre gröna klöverblad på en gemensam, uppskjutande stjälk.
Registrering: Ointroducerad Adels Kalender
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...