Danielsson, Hubert

Sköld: I guld ett svart vildsvin med röd beväring, åtföljt ovan av en svart ginstam belagd med en gående naturlig leopard av guld med svart teckning och nedan av en av ett sänkt mantelsnitt bildad svart stam belagd med ett ankhkors av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett ankhkors av guld mellan två svarta törnrosgrenar uppväxande som horn.
Registrering: SV-561
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...