Daun, Andreas

Sköld: I grönt två knölsvanar av silver med beväring av guld, båda simmande och motvända, allt inom en bård av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En tallkotte av guld mellan två gröna vingar med vingpennor av silver.
Registrering: SV-644
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...