Dollsén, Marina

Sköld: I svart ett utåtseende oxhuvud med två korslagda spikar mellan hornen, allt av guld och inom en infattning av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En lagerkrans av guld.
Registrering: SV-571
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...