Edlund, Conny

Sköld: I svart en sänkt sparre av silver, belagd med en smal röd sparre, och däröver övre hälften av en lilja av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En edshand av silver mellan två vingar av silver.
Registrering: SV-163
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...