0

Ekholm, Jörgen

Sköld: I blått två motvända gripar av guld med drakvingar, draksvansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande två korsade svärd av silver, åtföljda nedan av en från en kulle uppväxande ek, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En ek av guld mellan två blå oxhorn.
Registrering: SV-118
Teckning: Carl Anders Breitholtz

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar