Ekström, Göran

Sköld: Medelst en vågskura delad i silver, vari en stolpvis ställd gren med tre eklöv och två ekollon mellan två liljekors, allt blått, och blått, vari ett bevingat hjul åtföljt ovan av ett liljekors, allt av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En blå uggla med beväring av silver hållande i ena foten en fjäderpenna av silver.
Registrering: SV-709
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...