Emanuelsson, Ingela Birgitta

Sköld: I fält av silver tre tryckta röda andreaskors med lodrätt avhuggna armar, ordnade två över ett.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett rött kors såsom i skölden mellan två bardisaner av guld vardera besatt med en dubbeltungad röd vimpel belagd med ett svävande kors såsom i skölden fast av silver.
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...