Erlandsson, Michael

Sköld: I blått en upprest drake, hållande ett svärd av silver i höger fot och ett äpple av silver i vänster fot, och ett upprest lejon, hållande ett latinskt kors av silver med båda tassarna, båda motvända och av guld och med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande ett latinskt kors av silver med båda tassarna.
Registrering: SV-341
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...