Grahn, Elisabeth

Sköld: I guld en grön gran med svart stam och med en i granen sittande ekorre av guld hållande en svart kotte.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En ekorre av guld hållande en åttauddig stjärna av silver.
Registrering: SV-537
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...