Grip, Lars

Sköld: Kluven i blått, vari ett avslitet griphuvud av silver med röd beväring, och silver, vari ett rött latinskt kors, däröver en ginstam av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En skeppsratt av guld mellan två vingar, dexter delad i blått och silver, sinister i rött och silver.
Registrering: SV-217
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...