Gripenfrid, Rasmus

Sköld: I guld en blå grip med röd beväring åtföljd nedan av två sammanväxta gröna olivkvistar.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre uppväxande röda rosor med gröna stjälkar och blad.
Registrering: SV-545
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...