Hagerbonn, Elsie

Sköld: I blått en ginbalk av guld vari  tre femuddiga blå stjärnor, åtföljd ovan av en bokgren och nedan av en storlom, båda av guld.
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett grönt bokträd, genom trädkronan, en nyckel korslagd med ett svärd, båda av guld.
Registrering: SV-94
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...