Håkansson, Bo

Sköld: I guld en röd tupp, stående på ett rött treberg, hållande i höger vinge en röd merkuriestav samt under vänster vinge ett blått sädesax.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring hållande ett svart armborst med svart pil och pilspets av silver.
Registrering: SV-294
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...