Hindgren, Jerker

Sköld: I grönt en hind, till sinister åtföljd av en upprest gren, båda av silver, över en medelst vågskura bildad stam, genom vågskuror fem gånger delad i silver och grönt.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en hind av silver framför en grön gren med blad riktade från hindhuvudet.
Registrering: SV-549
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...