Hortlund, Alexander

Sköld: I fält delat i silver och rött en över delningslinjen genomgående kedja av motsatta tinkturer, åtföljd ovan av en bjälkvis ställd röd druvklase med blad och stjälk av guld och nedan av ett avslitet varghuvud av silver med beväring av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En bägare av guld med en uppstigande röd eldsflamma mellan två älghorn av guld.
Registrering: SV-702
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...