Hultman, Robert

Sköld: I blått tre träd av guld, två över ett, åtföljda ovan av en medelst vågskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande vildman av guld med grön krans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande röd klubba.
Registrering: SV-510
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...