Ivarsson, Christoffer

Sköld: I blått fält bestrött med med vasar av silver, ett lejon av guld med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart korp med lyftade vingar, med fötterna hållande en armring av guld.
Registrering: SV-608
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...