Jarl, Johnny

Sköld: I blått en gran omgiven av fyra grekiska kors ställda två över två, allt av silver samt åtföljt nedan av en öppen bok av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En sextonuddig stjärna av guld.
Teckning: Lars Trägen

Du gillar kanske också...