Jonsson, John

Sköld: Delad i blått och guld och belagd med en upprest räv hållande en fisk, allt av motsatta tinkturer, och räven med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande drake hållande en hammare, allt av guld, draken med röd beväring.
Registrering: SV-489
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...