Jonzon, Franz

Sköld: Medelst en spets mot sinister av silver, belagd med ett stående utåtseende svart gloson med röd beväring och i munnen hållande en skiftnyckel av guld, delad i rött, vari två uppkommande liar av silver, och blått, vari tre stolpvis ställda hammare av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: På en grön kulle en nedtill ihopringlad lindorm av silver med röd beväring och kluven svans, hållande i höger fot en blå bok och i vänster fot ett svart sädesax.
Registrering: SV-527
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...