Larsson, Andreas

Sköld: I silver en balkvis ställd störtad hammare över ett städ, allt svart, däröver en röd ginstam belagd med tre fembladiga blommor av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med svart fäste och i övre korsvinkeln en fembladig blomma av silver.
Registrering: SV-479
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...