Larsson, Ove

Sköld: I blått en sparre av guld, därunder en ekkvist av silver, stolpvis ställd i knippe med ett ekollon mellan två eklöv.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En stående sobel i svart, hållande i tassarna en grön ekkvist, åtföljt på vardera sidan av fyra vimplar i guld och blått.
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...