Lentén, Bo

Sköld: I blått en uppstigande fläkt grip av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett liljekors av guld mellan två blå örnvingar.
Registrering: SV-667
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...