Lidström Isegrim, Jonas

Sköld: I guld en avsliten svart korpfot med röd beväring och rött band om tarsen.
Registrering: SV-706
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...