Lilliehorn Prins, Richard

Sköld: I rött mellan två vesselhorn av silver en lilja av guld åtföljd ovan av en öppen krona av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En medelst fjällskura bildad röd spets, belagd med ett johanniterkors av silver och besatt med en lilja av guld.
Registrering: SV-633 (sköld) och SV-664 (hjälmprydnad)
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...