Linder, Rickard

Sköld: I grönt en balansvåg av guld, däröver en ginstam av guld belagd med tre gröna lindblad.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg i höger framtass hållande en nyckel av guld.
Registrering: SV-690
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...