Linder, Rickard

Sköld: I grönt fält en våg av guld och däröver en med tre gröna lindblad belagd ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg hållandes i en nyckel av guld.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...