Lindholm, Jesper

Sköld: Styckad i guld, vari ett blått lindträd, och blått, vari en eldsflamma av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett svart georgskors mellan två vingar, dexter blå och sinister guld.
Registrering: SV-696
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...