Lundberg, Mikael

Sköld: I rött ett lövträd av guld, däröver en av en tandskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd sittande apa hållande ett äpple av guld.
Registrering: SV-465
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...