Monés, Henrik

Sköld: I rött ett upprest lejon av guld och däröver en ginstam av silver belagd med tre röda liljor.
Registrering: SV-432
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...