Nederberg, Viktor Olof

Sköld: I guld två korslagda änterbilor med svarta skaft och blad av silver med röd egg, sammanbundna av en knopboll av silver med två fritt hängande tampändar, allt åtföljt ovan av en av trebergskura bildad blå ginstam och nedan av en av fjällskura bildad blå stam belagd med en krona av guld.
Hjälmtäcke:
Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad:
En liggande grön lagerkrans med inbundna styvmorsvioler med kronblad av purpur, guld och silver samt med grön stjälk.
Registrering: SV-625
Teckning:
 Martin Trägen

Du gillar kanske också...