Pilhagen, Thomas

Sköld: I grönt två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver, åtföljda nedan av en genomgående gärdesgård av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: På en gärdesgård av silver två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.
Registrering: SV-215
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...