Plenningsköld, Tom

Sköld: I blått ett sittande bevingat lejon av silver med röd beväring, i höger framtass hållande en kamerabländare av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En kamerabländare av guld mellan två blå vingar.
Registrering: SV-515
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...