Prathan, Kanthee

Sköld: Styckad i svart, vari fyra bin av guld ordnade ett, två och ett, och guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart uggla med utspärrande vingar och med beväring av guld, stående på ett liggande knippe veteax av guld.
Registrering: SV-314
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...